23 października 2020 r.
 Aktualnosci
11.05.2009; 16:28
KAPELE SERC

Zespół Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy" zaprasza na koncert charytatywny "Kapele Serc" zainicjowany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF) i Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Koncert wesprze akcję dobroczynną organizowaną na rzecz osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. W maju 2009 roku w całej Polsce odbędzie się 14 koncertów charytatywnych podczas, których wystąpi 40 zespołów i kapel ludowych w tym także Zespół Pieśni i Tańca "Świerczkowiacy" działający przy Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie oraz gościnnie Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice - Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka" z Myślenic. Całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Termin: 22 maja 2009 r. godz. 19.00

Miejsce: Duża Scena Mościckiego Centrum Kultury

Szczegółowe informacje i rezerwacja: (014) 633 46 21, (014) 633 46 00


C.I.O.F.F.- Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej - powstała w roku 1970 we Francji z inicjatywy dziesięciu krajów członkowskich, wśród których była Polska. Organizacja od początku swojego istnienia jest członkiem UNESCO, obecnie na statusie oficjalnej konsultacyjnej organizacji pozarządowej.Struktura CIOFF opiera się na sekcjach narodowych, które reprezentują swoje kraje. Błękitna flaga z emblematem CIOFF towarzyszy ponad 250-ciu międzynarodowym festiwalom na całym świecie.Uczestniczy w nich każdego roku ponad 2500 zespołów folklorystycznych z 70-cioma tysiącami wykonawców

Sekcja Polska CIOFF od początku istnienia organizacji odgrywa w niej bardzo aktywną rolę. Bogactwo i różnorodność naszego folkloru i jego nadal żywe przejawy w wielu regionach Polski są w tym zakresie niewątpliwymi sprzymierzeńcami tych działań.  

Koncentrują się one na zagadnieniach związanych z:

organizowaniem wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, ekspertów, wydawnictw i informacji, wyborem i rekomendowaniem zespołów folklorystycznych i specjalistów do udziału w międzynarodowych festiwalach CIOFF na świecie, w tym także w Polsce, pomocą merytoryczna przy opracowywaniu programów zespołów i ich prezentacji scenicznej, inicjowaniem i współorganizowaniem różnego rodzaju imprez mających na celu popularyzację folkloru i twórczości ludowej, organizowaniem seminariów, warsztatów doskonalących kadrę instruktorską zespołów folklorystycznych i konferencji związanych z problematyką folkloru, realizacją szeroko pojętego programu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego.   Stowarzyszenie - Polska Sekcja CIOFF skupia w swych szeregach 98 zespołów folklorystycznych w tym Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka”

Copyright © 2006 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Partner: Paintball Kraków - Myślenice Projekt i wykonanie: Agencja Hotmind.