23 października 2020 r.
 Aktualnosci
20.12.2007; 10:53
Cieszy nas granie, cieszy nas tańcowanie..

Galowy koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia istnienia Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka był wydarzeniem najwyższej klasy i świętem nie tylko artystów, ale całych Myślenic. Kilkugodzinny koncert zgromadził miłośników, dostojnych gości i animatorów życia kulturalnego gminy i powiatu myślenickiego, a ponadto pokazał nad wszelką wątpliwość, że Zespół należy do największych skarbów tej ziemi.

Po 20 latach istnienia, założona przez Henryka Dudę, a dziś prowadzona przez Piotra Szewczyka „Ziemia Myślenicka” nadal łączy świeżość i spontaniczność z profesjonalizmem. Stale wzbogaca i rozwija swój repertuar, pielęgnując nie tylko tradycje lokalne i małopolskie, ale także sięgając po pieśni i tańce z różnych regionów naszego kraju, a także po bardzo lubiane przez artystów i publiczność utwory bałkańskie i słowackie. Specyfika tego repertuaru trafnie scharakteryzowana została na stronie internetowej zespołu: „Repertuar Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu   Miasta i Gminy Myślenice - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, to umiejętne połączenie niezwykle pięknego polskiego folkloru (opracowanego scenicznie) w barwne i emocjonujące widowisko sceniczne”. Wysiłek i zaangażowanie instruktorów, animatorów i członków zespołu zostało wielokrotnie docenione poprzez nagrody i wyróżnienia na prestiżowych konkursach i festiwalach, zaproszenia na koncerty zagraniczne, a nade wszystko poprzez wierną i wciąż rosnącą rzeszę miłośników „Ziemi Myślenickiej”. Trzy koncerty jubileuszowe 13, 14 i 15 grudnia stały się festiwalem możliwości zespołu, ale też pokazały jak bardzo jest popularny i ceniony. Wszystkie miejsca w sali widowiskowej MOKiS były zarezerwowane już znacznie wcześniej. Sobotni koncert galowy gościł m.in. tak znaczące osoby, jak senator Stanisław Bisztyga, poseł Marek Łatas, poseł – były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal, burmistrz Maciej Ostrowski, przewodniczący rady miejskiej Jerzy Grabowski, starosta Stanisław Chorobik, przewodniczący rady powiatu Józef Tomal i ks. dziekan Karol Jarosz. Nie zabrakło radnych gminy i powiatu, byłych instruktorów, kierowników i członków zespołu, przyjaciół i sympatyków. Specjalnie na tę okazję przyjechała też delegacja francuskiej zaprzyjaźnionej miejscowości Rouvroy, gdzie na fotelu mera zasiada Polak z pochodzenia Bernard Czerwiński,a które to miasto miało już okazję podziwiać „Ziemię Myślenicką” u siebie. W koncercie galowym wzięły udział wszystkie sekcje Zespołu: kapela, chór, balet i grupa młodzieżowa. Reprezentowane były dwa pokolenia „Ziemi Myślenickiej” - wystąpiły również osoby ze składu Zespołu od samych jego początków. Prezentowano utwory wszystkich typów składające się na szeroko rozumiany repertuar „Ziemi Myślenickiej” - od pieśni, przyśpiewek i tańców wywodzących się z tradycji lokalnej (myślenickie, trzemeśniańskie, łętowsko-tokarskie, wiśniowskie) po suitę tańców śląskich, rzeszowskich i utwory z Polski centralnej. Obok ludowych zaprezentowano tańce narodowe: poloneza i mazura w strojach z czasów Księstwa Warszawskiego. Poszczególne tańce, pieśni i przyśpiewki nagradzane były przez publiczność rzęsistymi brawami. Atmosferę dodatkowo podgrzewali prowadzący koncert, nie szczędząc żartu, swady i dbając o nieustający dobry humor widowni. Jak na jubileusz przystało, kierownik zespołu przypomniał w skrócie dwudziestoletnią historię zespołu, a prowadzący zaprezentowali jego najdonioślejsze dokonania i największe sukcesy. Pamięć założyciela uczczono minutą ciszy. Nie zapomniano o nikim, kto przyłożył swoją rękę do powodzenia artystycznego i medialnego zespołu, począwszy od Jana Koczwary, ówczesnego wieloletniego dyrektora Domu Kultury, pod którego auspicjami powstawał Zespól zakładany przez Henryka Dudę. „Ten zespół nie powstałby, gdyby nie miłość do folkloru wieku ludzi” - podkreślił w swoim wystąpieniu Piotr Szewczyk. Gorąca owacja po koncercie nie stanowiła jedynego wyrazu uznania dla „Ziemi Myślenickiej”. Występy przeplatały gratulacje, podziękowania i życzenia pomyślności na dalsze lata twórczej pracy. Dyrektor MOKiS Anita Małgorzata Werner odczytała list gratulacyjny od marszałka województwa małopolskiego Marka Nawary, a burmistrz Maciej Ostrowski – list gratulacyjny od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który podkreślił, że działalność „Ziemi Myślenickiej” jest: „pięknym przykładem przywiązania do kultury małopolskiej, chroniącym tańce i pieśni od zapomnienia”. List prezydencki zakończyły życzenia artystycznych sukcesów. Swoje gratulacje i życzenia nadesłała również minister edukacji Katarzyna Hall. Serdeczne słowa uznania dla Zespołu płynęły dosłownie zewsząd: od parlamentarnych ław po straż pożarną, od Pcimia i Trzemeśni po Rouvroy. Dziękowano zespołowi, dziękował i zespół. Przede wszystkim instruktorom i wychowawcom – obecnym i tym, którzy pracowali z zespołem w przeszłości. Obecnie choreografem i kierownikiem artystycznym jest Konrad Kowalczyk i pod jego kierunkiem pracuje grupa taneczna, akompaniuje Tomasz Pawlak, chórmistrzem jest Wojciech Knaś”. Pałeczkę kapelmistrza dzierży Aurelia Bogacka-Prokocka, a kierownikiem organizacyjnym jest Piotr Szewczyk. Funkcie asystenta choreografa sprawuje Karolina Druzgała, a o kostiumy dba Natalia Obrok.Wspominano pierwszy koncert zespołu, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Myślenicach w lipcu 1987 roku. Wówczas kierownikiem artystycznym Zespołu był Henryk Duda, drugim choreografem – Joanna Daniłoś-Gajda, a kierownictwo muzyczne sprawował Józef Romek, który prowadził chór i kapelę ludową. Opracowanie muzyczne Józefa Romka i choreografia Henryka Dudy do dziś zachowana została w części utworów stanowiących trzon repertuarowy. Na przestrzeni 20 lat kierownikami zespołu byli: Henryk Duda, Zygmunt Zaworski, Bogusław Wójcik, Jerzy Gajda, Feliksa Uchacz, Grzegorz Duda, Bogusława (Nawała) Alicka, Andrzej Pawlikowski, Ewa Gomulak i Piotr Szewczyk. Wśród instruktorów i akompaniatorów zespołu wymienić należy ponadto: Marię Bobowską, Agnieszkę Dudek, Jana Hajdasa, Krzysztofa Szczepańskiego, Waldemara Wolskiego, Józefa Romka, Marię Boryczko, Grzegorza Dudę, Jerzego Jańca, Izabellę Wotę, Rafała Alickiego, Urszulę Domarecką, Andrzeja Pawlikowskiego, Michała Kraskowskiego. Serdecznie doceniono pomoc i zaangażowanie ówczesnego dyrektora Jana Koczwary, i instruktorki MOK Feliksy Uchacz oraz obecnej dyrektor MOKiS Anity Małgorzaty Werner. Dziękowano również tym, którzy wspierali i wspierają zespół materialnie i organizacyjnie – Urzędowi Miasta i Gminy i starostwu powiatowemu oraz sponsorom. Serdeczne podziękowania otrzymali burmistrzowie: obecnej kadencji – Maciej Ostrowski i ubiegłych – Stanisław Nowacki i Władysław Kurowski, naczelnik w czasie powstawania Zespołu Stanisław Kot, a także kierownik Biura Strategii Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Gminy Myślenice Małgorzata Trolka i pracownicy samorządowi: Danuta Nowak, Jadwiga Kasprzyk i Anna Dziedzic. Ponadto Stanisławowi Filipkowi zespół dziękował za przygotowanie bankietu jubileuszowego na 160 osób (sam zespól liczy 100 osób), a Marcie Górnickiej za pomoc w organizacji wyjazdów na Węgry. Opuszczająca salę widowiskową MOKiS nie kryła zachwytu i nie szczędziła słów uznania. Podziw budziło profesjonalne i wierne wykonanie repertuaru ludowego oraz bajecznie kolorowe stroje, dostosowane do wykonywanych pieśni, przyśpiewek i tańców. Stroje kompletowane były przez całe dwudziestolecie dzięki głównie ofiarności samorządu gminnego. Ostatnio zakupiono m.in. damskie suknie z okresu Księstwa Warszawskiego, stroje łowickie i rzeszowskie, stroje godne ambasadorów naszej kultury narodowej i regionalnej.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONCERTU JUBILEUSZOWEGO
www.mietnow.pl
www.miit.pl/Koncert

 


SPECJALNE PODZIĘKOWANIA:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice Maciejowi Ostrowskiemu,  Dyrektorowi Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu Małgorzacie Anicie Werner, Senatorowi Stanisławowi Bisztydze, Posłom na Sejm RP: Markowi Łatasowi i Pawłowi Kowalowi, Firmie Catering Staf – Stanisław Filipek, Prezesowi OSP Dolne Przedmieście – Edwardowi Łapie oraz wszystkim pracownikom Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.


 

Copyright © 2006 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Partner: Paintball Kraków - Myślenice Projekt i wykonanie: Agencja Hotmind.