3 czerwca 2020 r.
 Myślenickie Towarzystwo Kultury
 Kierując się dobrem i rozwojem ruchu folklorystycznego z inicjatywy Miasta i Gminy Myślenice i grupy założycieli ustanowiono Stowarzyszenie pod nazwą „Myślenickie Towarzystwo Kultury”. Towarzystwo jest dobrem powszechnym wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice i działa w celu popularyzacji polskiej kultury i tradycji ludowej. Towarzystwo ma charakter miejski i jest artystyczną reprezentacją całego regionu Myślenic. Powołując do życia Towarzystwo wszyscy jego założyciele kierowali się przede wszystkim najwyższym dobrem Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Działalność inspirowana i wspierana przez Miasto i Gminę Myślenice ma być wyrazem szczególnego umiłowania kultury, folkloru i tradycji. Działania Towarzystwa będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji i wartości narodowych.

 - ZARZĄD MYŚLENICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY -

 PIOTR SZEWCZYK
Prezes MTK

KAMIL KMIECIAK
Sekretarz MTK

ELŻBIETA WĘGRZYN
Skarbnik MTK

   

            KAROLINA             DRUZGAŁA-PAWLAK
Członek Zarządu MTK

 JAN ŚLÓSARZ
Członek Zarządu MTK
pełnomocnik ds. socjalnych

MAŁGORZATA ŚWIĘCH
Przew. Komisji Rewizyjnej

   


 zobacz statut Myślenickiego Towarzystwa Kultury >>


KARTA CZŁONKOWSKA (osoba pełnoletnia) >>

KARTA CZŁONKOWSKA (osoba niepełnoletnia) >>

 

KONTAKT:

Myślenickie Towarzystwo Kultury
ul. Rynek 27 (II piętro), 32 - 400 Myślenice
woj. małopolskie, towarzystwokultury@gmail.com
 


Copyright © 2006 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Partner: Paintball Kraków - Myślenice Projekt i wykonanie: Agencja Hotmind.