23 października 2020 r.
 Ziemia Myślenicka - doceniona
Ziemia Myślenicka - doceniona

  Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” istnieje już prawie 15 lat, w październiku br. zespół obchodzić będzie jubileusz. Kultura, a szczególnie folklor to niepopularne dziś hobby są jednak młodzi ludzie, którzy chętnie poznają polską ludowość przez taniec. „Ziemia Myślenicka” to wizytówka miasta i gminy Myślenice, chociaż boryka się z ciągle powracającymi kłopotami finansowymi potrafi ukazać piękno naszego regionu.
  Zespół powstał w kwietniu 1985 roku i od samego początku działa w Myślenickim Ośrodku Kultury. Twórcą zespołu jest Henryk Duda i od samego początku pod jego kierownictwem pracowała grupa taneczna.
  Inicjatorem powstania zespołu był dyrektor ówczesnego Miejskiego Ośrodka Kultury Jan Koczwara, a protektorem był naczelnik miasta i gminy Myślenice Stanisław Kot.
  Obecnie choreografem zespołu jest Maria Bobowska i pod jej kierunkiem pracuje grupa taneczna, kapelmistrzem jest Aurelia Bogacka-Prokocka, a chórmistrzem Józef Romek.
  Pierwszy koncert zespołu odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w lipcu 1987 roku.
  W dwugodzinnym repertuarze zespołu znajdują się: pieśni i tańce regionu myślenickiego (krakowskiego i podgórskiego), pięć tańców narodowych, pieśni i tańce lubelskie oraz suita śląska.
  Nawiązując do historii zespołu warto wspomnieć tu o udziale zespołu w festiwalu w Kaustinen w Finlandii w 1988 roku, w 1989 roku odbył tournee po Jugosławii, a w latach 1990-1995 występował gościnnie w Republice Federalnej Niemiec. Tournee po Francji miało miejsce w 1996 roku.
  Zespół odniósł kilka znaczących wyróżnień na scenach krajowych, w 1989 roku zespół zdobył I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca Ludowego, rok 1991 przyniósł pierwszą nagrodę za mazura w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Narodowych w Rzeszowie, a w latach 1995 i 1999 wyróżnienie za kujawiaka i poloneza. Tegoroczny udział (6,7 czerwiec 2002 rok) w omawianym przeglądzie przyniósł zespołowi wyróżnienie za ogólny wyraz artystyczny i estetykę tańca.
  Zespół wiele koncertuje godnie i z klasą reprezentując naszą gminę. W swoich szeregach skupia młodzież ambitną i zdolną. W sekcji tanecznej zespołu tańczy dwóch laureatów tegorocznej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałcyh” (Karolina Druzgała, Piotr Szewczyk), kapela to wyśmienici muzycy osiągający wysokie miejsca na krajowych i zagranicznych festiwalach.
  Przy okazji tego artykułu członkowie i kierownictwo zespołu chcą złożyć serdeczne podziękowania sponsorom UMiG, bankowi BPH oraz PPKS.
  W podziękowaniu za hojność i okazaną pomoc zespół zagrał i zaśpiewał podczas koncertu z „Dedykacją” dedykowanego właśnie owym sponsorom.
  Członkowie zespołu pragną również podziękować za roczną pracę kierownictwu i choreografom.

Autor: Piotr Szewczyk
Źródło: Gazeta Myślenicka
Copyright © 2006 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Partner: Paintball Kraków - Myślenice Projekt i wykonanie: Agencja Hotmind.